ΠΛΑΙΣΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ!!!
Τελευταία νέα

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Η γεωργία του μέλλοντος στη Θεσσαλία- Εξοικονόμηση νερού μέσω… δορυφόρων «Θ»

Η γεωργία του μέλλοντος στη Θεσσαλία- Εξοικονόμηση νερού μέσω… δορυφόρων «Θ»

17 Ιανουαρίου 2016, 19:16
Πεδίο διεθνούς έρευνας με χρήση δορυφόρων και επίγειων σταθμών στα χωράφια αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο θεσσαλικός κάμπος
Πεδίο διεθνούς έρευνας με χρήση δορυφόρων και επίγειων σταθμών στα χωράφια αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο θεσσαλικός κάμπος
Πεδίο διεθνούς έρευνας με χρήση δορυφόρων και επίγειων σταθμών στα χωράφια αποτελεί τα τελευταία χρόνια ο θεσσαλικός κάμπος στο πλαίσιο της γεωργίας ακριβείας. Και τα αποτελέσματα στο βαμβάκι, το σιτάρι, το καλαμπόκι είναι ενθαρρυντικά, αφού με τη βοήθεια της τεχνολογίας επιτυγχάνεται η μείωση της κατανάλωσης νερού μέχρι και 30%, ενώ αντίστοιχο ποσοστό μείωσης νερού υπάρχει και για τη λίπανση.
Με το θέμα της γεωργίας ακριβείας ασχολείται επισταμένα εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια ο συνταξιούχος πλέον καθηγητής από το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Αγροτικού Περιβάλλοντος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκος Δαλέζιος, ο οποίος και αυτή την περίοδο ενεργοποιείται σε διεθνές πρόγραμμα με τη συμμετοχή φορέων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από 20 χώρες. Μάλιστα για την Ελλάδα το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος είναι η Θεσσαλία.
Η γεωργία ακριβείας πραγματοποιείται με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, όπως δορυφόρων, που δίνουν ακριβή εικόνα, για πότε και πόσο χρειάζεται νερό μια καλλιέργεια. Έτσι επιτυγχάνεται και εξοικονόμηση τόσο στο νερό όσο και στο λίπασμα.
Ειδικότερα ο κ. Δαλέζιος υπογράμμισε πως με τη γεωργία ακριβείας τα αποτελέσματα που έγιναν μέσω πειραμάτων σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία, έδειξαν ότι μπορεί να υπάρξει εξοικονόμηση στην κατανάλωση νερού μέχρι και 30%, ενώ 30% εξοικονόμηση υπάρχει και για το λίπασμα των καλλιεργειών.
Ειδικότερα ο κ. Δαλέζιος τόνισε πως «τα προγράμματα που ενεργοποιούμαι, αφορούν στις αγροπεριβαλλοντικές εφαρμογές στη γεωργία. Και μία δυνατότητα που εμφανίζεται για την Ελλάδα με τη συνδρομή και των νέων τεχνολογιών, είναι η γεωργία της ακριβείας. Μάλιστα η χώρα μας προσφέρεται για την εφαρμογή τέτοιων μεθοδολογιών για τους εξής τρεις λόγους: πρώτον, η ελληνική γη διαθέτει παραλλακτικότητα. Δηλαδή υπάρχει διαφοροποίηση στα εδαφικά και υδατικά χαρακτηριστικά στα μέρη ακόμη και ενός χωραφιού. Δεύτερον, στην Ελλάδα υπάρχει μικρός γεωργικός κλήρος και ενδείκνυται να εφαρμοστούν τέτοιου είδους τεχνολογίες, στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους παραγωγής. Και τρίτον, προστατεύεται το περιβάλλον. Εμείς από το 2004 αναπτύσσουμε στην περιοχή της Θεσσαλίας αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Τον τελευταίο χρόνο υλοποιούμε με άλλες 20 ευρωπαϊκές χώρες το ερευνητικό πρόγραμμα, που αφορά τη γεωργία της ακριβείας σε καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι, το σιτάρι, το καλαμπόκι. Και τα αποτελέσματα είναι πολύ θεαματικά. Δηλαδή έχουμε καταφέρει να υπάρχει μείωση των αναγκών σε νερό τουλάχιστον στο 30%, ενώ υπάρχει αντίστοιχη μείωση της ανάγκης για λίπανση τουλάχιστον στο 30%. Παράλληλα στη Δυτική Ελλάδα είχαμε εφαρμόσει το πρόγραμμα, όπου υπήρχε μείωση της κατανάλωσης σε νερό για τις ελιές σε ποσοστό 30%».
Ο ρόλος των δορυφόρων
Ο κ. Δαλέζιος πρόσθεσε πως «μέσω δορυφόρων ακριβείας, έχοντας διακριτική ικανότητα μισού μέτρου, μπορούμε να προβλέπουμε τις ανάγκες των καλλιεργειών. Μάλιστα από το 2013 οι δορυφόροι μας δίνουν τη δυνατότητα για τέσσερις συχνότητες επιπλέον, από τις οποίες λαμβάνουμε όλους τους δείκτες χλωροφύλλης και μπορούμε αποτελεσματικά να κάνουμε παρακολούθηση της παραγωγής. Έτσι κάθε δύο ή τρεις εβδομάδας λαμβάνουμε μια δορυφορική εικόνα και βλέπουμε ποια περιοχή έχει πρόσθετη ή ελλιπή υγρασία, ώστε να ξέρουμε, πού θα γίνουν τα ποτίσματα. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να μειώνουμε την κατανάλωση νερού κατά 30%. Άλλωστε στη γεωργία υπάρχει υπερκατανάλωση νερού και λίπανσης. Παράλληλα διαθέτουμε ένα δίκτυο επίγειων σταθμών μέσα στα χωράφια και σε διάφορα βάθη, για να μετρήσουμε την υγρασία, να βγάλουμε το υδατικό ισοζύγιο και να υπάρχει επίγεια επιβεβαίωση των όσων μας δείχνουν οι δορυφόροι.
Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τις αποζημιώσεις και να τις μετατρέψει σε τεχνολογία. Δηλαδή δίνει μεγάλη έμφαση και χρηματοδότηση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων στη γεωργική παραγωγή, ενισχύοντας τα καινοτομικά προγράμματα».
Τέλος ο κ. Δαλέζιος υπογράμμισε πως «ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει την αγροκλιματική ζωνοποίηση, δηλαδή να φτιάξουμε ζώνες παραγωγής υψηλής, μεσαίας, μικρής παραγωγικότητας και βάσει του κόστους να κάνουμε ενδεχόμενη αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Μέσα από τον υπολογιστή του ο αγρότης θα μπορεί να βλέπει τα περιθώρια κέρδους και μεγέθους της παραγωγής του».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου